Energiekosten, algemeen

De energiekosten vormen een steeds groter deel van de woonlasten. De hoogte van de energiekosten is afhankelijk van o.a. de grootte van de woning, het bouwjaar, of er al of niet energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en hoe er in de woning wordt gewoond. In een niet of weinig geïsoleerde woning zijn de energiekosten hoog en het comfort matig tot slecht. Door extra maatregelen kunnen de energiekosten worden verlaagd en het wooncomfort verbeterd.

Bb Agnl 00013

Handige checks voor Energiekosten, algemeen

 • Welk energielabel (oudere woning) of EPC-waarde (nieuwe woning) heeft de woning?

  Het label of de EPC geven een indicatie van de energiezuinigheid van de woning. De EPC wordt berekend wanneer voor een nieuwe woning de bouwvergunning wordt aangevraagd en is bekend bij de ontwikkelaar van een woning. Het label volgt uit het Energiecertificaat. Deze kan opgesteld worden door een daarvoor gecertificeerd adviseur.

 • Is er al een maatwerkadvies beschikbaar?

  Een maatwerkadvies geeft u inzicht in hoe energiezuinig de woning in de huidige staat is en welke maatregelen er mogelijk zijn om de woning energiezuiniger te maken. Het maatwerkadvies dient opgesteld te zijn door een gecertificeerd bureau.

Tips

 • Vraag een ‘Energiecertificaat’ met label aanduiding. Dat geeft een indruk van de energie(on)zuinigheid en een indicatie van verbetermaatregelen.
 • Vraag een maatwerkadvies om meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de mogelijke verbetermaatregelen, wat ze kosten en wat ze aan besparingen opleveren.
 • Vraag een maatwerkadvies en vraag welk maatregelenpakket er nodig is om een bepaald door u gewenst label te kunnen halen.

Energie wordt steeds duurder

De energiekosten voor een woning zijn de laatste jaren veel harder gestegen dan de hypotheekkosten of de huur. Wat meer betalen voor een energiezuinige woning verdient zich dan ook snel terug. Hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de rekening van het energiebedrijf.

Energie Kosten

Toch kan het energiegebruik in identieke woningen, onderling veel verschillen. Oorzaken daarvan zijn o.a.: de samenstelling van het huishouden, of bewoners veel of weinig thuis zijn, of er veel of weinig elektrische apparaten aanwezig zijn en of de bewoners een bewust energiebesparend gedrag vertonen of juist niet. Deze factoren hebben ook invloed op de besparingsmogelijkheden. Bent u veel thuis met meerdere personen, dan is het energiegebruik uiteraard hoger dan wanneer in zo’n woning maar één persoon woont die ook nog vaak niet thuis is. Dan valt er met een ‘energiezuinig huis’ ook veel te besparen. Is de woning nog niet energiezuinig, dan zijn er vele technische maatregelen om daar wat aan te doen, zoals isoleren van gevel, dak en vloer, kierdichting, isolerend glas aanbrengen, zonneboiler en zonnepanelen plaatsen, de ketel vervangen door een apparaat met een hoger rendement. Allemaal maatregelen die wel een investering vragen, maar die zich in een aantal jaren wel weer terugverdienen. Bovendien wordt de woning veel behaaglijker.

Er worden nu al nieuwe woningen gebouwd die zo zuinig zijn dat de energierekening op ‘nul’ uitkomt. Bestaande woningen zijn meestal niet energiezuinig, maar ze zijn wel energiezuinig te maken. Hebt u toch al plannen om uw woning op te knappen, dan kan het meenemen van energiebesparende maatregelen extra efficiënt gebeuren.

A Label Woning (1) Bb Agnl 01780 Zonnepanelen Op Dak Iliadisanconet (1)

Het is niet eenvoudig om te beoordelen of uw energierekening hoog is of niet. Woont u in een buurt met vergelijkbare woningen, informeer dan eens bij buren wat die betalen. Juist door te vergelijken krijgt u een indruk of u veel of weinig energie gebruikt. Houd dan natuurlijk wel rekening met de verschillen tussen het andere huishouden en dat van u.

Wilt u de kosten toch nauwkeuriger berekenen, bijvoorbeeld omdat u wilt kunnen bepalen wat met maatregelen te besparen is, dan kunt u gebruik maken van rekenmodellen. Eén van die hulpmiddelen om de energiekosten te voorspellen is de webtool: www.verbeteruwhuis.nl van Milieu Centraal. Door een aantal vragen in te vullen krijgt u o.a. een indicatie van de energiekosten. De mogelijkheden om kenmerken van uw huishouden in te vullen is beperkt. De voorspelling is dan ook vrij grof.
Een hulpmiddel om nauwkeuriger de energiekosten te voorspellen is ‘Ezie’. Een webtool, voor consumenten vrij te gebruiken, om voor een woning die hij op het oog heeft, te kunnen voorspellen hoe hoog de energiekosten zullen zijn. Door een aantal vragen te beantwoorden over woningtype, bouwjaar en samenstelling huishouden, krijgt u een indicatie van de maandelijkse energiekosten. Door daarna meer gedetailleerde vragen te beantwoorden, wordt die voorspelling steeds nauwkeuriger. Vul Ezie een keer in voor uw huidige woning. Dan krijgt u een indruk hoe de tool werkt en of met de door u ingevoerde gegevens de voorspelde energiekosten in de buurt liggen van uw werkelijke energiekosten.
Heeft u plannen om uw woning energiezuiniger te maken of om dat te laten doen, dan kunt u in beide tools, de kenmerken van uw woning aanpassen en u ziet voor uw situatie gelijk wat dat betekent voor uw energiekosten.

Kostenindicatie

 • Bij lage energiekosten kan de financiële ruimte voor de aanschaf of huur van de woning wat hoger liggen
 • Woningen met lage energiekosten mogen duurder zijn dan een vergelijkbare woning met hoge energiekosten

Aandachtspunten

 • De energiekosten zijn ook afhankelijk van de grootte van uw huishouden en hoe u de woning bewoont. Daarom is een objectieve berekening nodig om de energiekosten te kunnen voorspellen
 • Voor het voorspellen van de energiekosten dient naast de kenmerken van de woning, ook de manier van het ’bewonen’ meegenomen te worden
 • Gebruikt u veel energie, dan valt er veel te besparen en zijn maatregelen sneller terug te verdienen
 • Gebruikt u heel weinig energie, omdat u weinig thuis bent of genoegen neemt met een lage binnentemperatuur, dan is met energiebesparende maatregelen ook minder te besparen

Een energiezuinige woning

Hoe nieuwer de woning, hoe beter hij is geïsoleerd, en hoe energiezuiniger hij is. Woningen die voor 1975 zijn gebouwd, waren oorspronkelijk helemaal niet geïsoleerd. Inmiddels is in veel woningen wel wat aan isoleren gedaan. Bij de koop van een woning is het zaak daar op te letten.
Voor een nieuwbouwwoning wordt de energiezuinigheid uitgedrukt in de EPC-waarde. Die mag anno 2013 niet hoger zijn dan 0,6. Voor een woning die over een heel jaar, theoretisch geen energie voor verwarmen en warm water gebruikt, is de EPC 0,0. Nog een stuk zuiniger bent u uit met een “energienotaloze” woning. Een woning mag “Energienotaloos” genoemd worden wanneer voor het totale energiegebruik, dus inclusief de elektra voor licht en apparaten, de woning jaarlijks evenveel zelf aan energie opwekt als dat er jaarlijks wordt gebruikt. Er zijn al projectontwikkelaars die dergelijke woningen aanbieden.

In bestaande woningen wordt de energiezuinigheid uitgedrukt in het Energielabel. Label G voor een ongeïsoleerde woning, label A voor een woning die voldoet aan de nieuwbouweisen en A+ of A ++ voor woningen die nog beter scoren dan de nieuwbouweisen.
Verlagen van de energiekosten doet u door -> energiebesparende maatregelen toe te passen, zoals isoleren en zuinigere installaties te kiezen of door zelf duurzaam energie op te wekken met zonne-energiesystemen. Wanneer een -> dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonnecollector, kunnen deze altijd later nog worden aangebracht.

Met de bespaartest ‘VerbeterUwHuis.nl’ van Milieu Centraal, ontdekt u met welke maatregel(en) uw gasrekening het best omlaag gaat. Door betere isolatie van uw huis bijvoorbeeld, of juist door een energiezuinig verwarmingstoestel te installeren. Na het invullen van uw woninggegevens, verschijnen direct uw mogelijkheden, de kosten en de besparingen die daarbij komen kijken.
U kunt ook een adviseur inschakelen die voor u een maatwerkadvies uitvoert. In de rapportage van dit advies vindt u het Energielabel van uw woning in de huidige situatie en worden er aanbevelingen gedaan hoe de energiezuinigheid te verbeteren. U kunt de adviseur ook vragen een plan op te stellen hoe te komen tot een door u gewenst Energielabel.
Bij verkoop van een woning is in principe de verkopende partij verplicht een Energiecertificaat met label op te stellen. Dit dient te gebeuren door een daarvoor gecertificeerde EPA-adviseur. Uw aankoop-makelaar of de technische keurder kan ook zo’n certificaat opstellen, efficiënt te combineren met de inspectie van de technische conditie van de woning. De EPC en het label zeggen vooral iets over de woning. Om het werkelijke energiegebruik te voorspellen, moet u ook weten hoe er in de woning gewoond wordt.

Verwachte Besparingen

(Bron: Milieu Centraal)

EPC waarde

EPC staat voor ‘EnergiePrestatieCoëfficiënt’. Een getalswaarde die aangeeft hoe energiezuinig een nieuwe woning is. Nieuwbouwwoningen moeten volgens de bouwregelgeving voldoen aan een bepaalde mate van energiezuinigheid. In 1995 is de EPC ingevoerd en daarna is die eis steeds verder aangescherpt.

 Ingangsdatum

 Vereiste EPC

 1-1-1996

 1,4

 1-1-1998

 1,2

 1-1-2000

 1,0

 1-1-2006

 0,8

 1-1-2011

 0,6

 1-1-2015

 0,4 (voornemen)

 1-1-2020

 0,0 (voornemen)

 

In de berekeningsmethode voor de EPC worden naast bouwkundige en installatietechnische maatregelen, ook  een zonne-energie installatie gehonoreerd. Het woningtype en de afmetingen van de woning worden in de berekening gecompenseerd, zodat een grote woning met een EPC van 0,6 meer energie mag gebruiken dan een kleine woning met dezelfde EPC.

Energielabel 

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het is te vergelijken met het label zoals u ook op koelkasten en wasmachines aantreft. Een gecertificeerd adviseur kan zo'n energielabel opstellen.

A Label Woning

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Van zuinige woningen met bijvoorbeeld label A, kunt u verwachten dat de energiekosten aanzienlijk lager zullen zijn dan een soortgelijke woning met bijvoorbeeld label E. 

Wilt u echt weten hoe energiezuinig een woning is, laat dan een maatwerkadvies opstellen. Daarbij wordt het label bepaald, maar wordt ook geadviseerd welke energiebesparende maatregelen in die woning mogelijk zijn, wat die maatregelen ongeveer kosten en hoeveel u ermee kunt besparen. Wilt u zelf al indicatief weten hoe een woning scoort en wat er zoal kan, kijk dan op verbeteruwhuis.nl.

Hoe zuinig

Aanduiding bij een nieuwe   woningen

Aanduiding bij een bestaande   woningen

Super energiezuinig

Energienota-loos

Energienota-loos

Heel energiezuinig

EPC < 0

 

Energiezuinig

EPC < 0,4

A++

Matig energiezuinig

EPC < 0,6

Label A en B

Niet energiezuinig

EPC > 0,6

Label C t/m G

Maatwerkadvies

Het maatwerkadvies is een advies specifiek voor uw woning. Het is te beschouwen als aanvulling op het laten vaststellen van het energielabel. Het geeft voor uw woning aan welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn, wat ze opleveren, of ze ook het comfort verbeteren en hoe het binnenmilieu te verbeteren. In het advies staan ook de kosten en de terugverdientijd.
U kunt een Maatwerkadvies energiebesparing aanvragen bij een gecertificeerd adviseur. De adviseur komt dan bij u thuis, om de woning te bekijken. Vraag naar een adviseur die gecertificeerd is volgens de zogeheten Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-02. De kosten voor een maatwerkadvies liggen gemiddeld tussen de € 200,- en € 300,-.

Toets: “Krijg ik wat is beloofd”

Nieuwbouw moet aan de bouwregelgeving voldoen. Daarin staan alle eisen beschreven. Dit betreffen ‘minimale’ eisen die periodiek worden herzien. Dat betekent dat een woning die 10 jaar geleden is gebouwd, moet voldoen aan de toen geldende eisen en deze kunnen lager liggen dan de huidige eisen.
Het zou kunnen dat u voor bepaalde kwaliteitsaspecten meer wilt dan het wettelijke minimum niveau.

Wanneer u op zoek gaat naar een andere woning, is het van belang dat het duidelijk is op welke onderdelen u extra kwaliteit wenst. Aan partijen die een woning aanbieden, kunt u vragen om aan te tonen of de aangeboden woning aan de door u gestelde extra eisen voldoet.
Of een woning vervolgens ook aan die eisen voldoet is niet helemaal vanzelfsprekend. Het komt te vaak voor dat zelfs nieuwe woningen op onderdelen niet aan de minimum eisen voldoen. Een check of een aangeboden woning wel voldoet wordt aanbevolen. Bij koopwoningen gebeurt die check vaak door een onafhankelijke aankoopkeuring. Voor een standaard keuring kijkt zo’n adviseur vooral naar de technische zaken en mogelijke gebreken. Wanneer u echter in staat bent om uw extra eisen concreet te formuleren, dan zal een goede adviseur in staat zijn om een woning ook op die eisen te toetsen. De WoningChecklist is een goed middel om uw wensen of eisen concreet te formuleren.

Kostenindicatie

 • 1Eurokostenicoon2Eurokostenicoon
 • Energiebesparende maatregelen vragen investeringen. De meeste investeringen verdienen zich zelf terug. De terugverdientijd verschilt per gekozen concept. Wanneer ‘energiezuinigheid’ al als uitgangspunt is gehanteerd bij het ontwerp, kan die ambitie op een efficiënte manier worden gerealiseerd

Aandachtspunten

 • De energiezuinigheid mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het binnenmilieu. Voldoende ventilatie, die goed regelbaar is en die geen tocht of geluidshinder veroorzaakt, is noodzakelijk

Onderwerpen
Verlagen van de energiekosten doet u door -> energiebesparende maatregelen toe te passen, zoals isoleren en een betere installaties te kiezen of door zelf duurzaam energie op te wekken met zonne-energiesystemen. Wanneer een dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonnecollector, kunnen deze altijd later nog worden aangebracht.