Spouwmuurisolatie

 

Een spouwmuur bestaat uit twee vrij van elkaar staande muren met daartussen een ruimte (de spouw) van 4 tot 6 centimeter. Deze kunt u laten vullen met isolatiemateriaal. Voorwaarde is wel dat de spouw schoon is. Het isolatiebedrijf moet dat controleren. Het isolatiemateriaal wordt van buitenaf in de spouw gespoten. Daarvoor boort het isolatiebedrijf een aantal gaten in de gevel, precies in een voeg, zodat de gaten achteraf weer nagenoeg onzichtbaar gedicht kunnen worden.

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon
  • Spouwisolatie is relatief goedkoop, maar de isolatiedikte blijft beperkt tot de breedte van de spouw
  • De investering wordt in ca 3 jaar terugverdiend

Aandachtspunten

  • De spouw moet schoon zijn, vrij van valspecie en speciebaarden die een verbinding vormen tussen binnen- en buitenblad en die niet eerder is geisoleerd
  • Het voegwerk en waterslagen rond kozijnen moet in orde zijn, zodat er geen regenwater in de spouw loopt
  • Zorg dat ook na de spouwisolatie, de kruipruimte nog wel geventileerd kan worden
  • Vraag de buren om mee te doen

Voor meer informatie over sp[ouwmuurisolatie: MilieuCentraal / spouwmuurisolatie