Isoleren algemeen

Isolatie zorgt er voor dat warmte minder makkelijk door dak, gevels, ramen en vloer kan verdwijnen. Het bespaart energie, zorgt voor beter comfort en zorgt voor lagere energiekosten.

Isolatie

(Bron: duurzaamthuis.nl)

Isolatie verlaagt de energiekosten

Woningen van voor 1975 waren van oorsprong niet geïsoleerd en voorzien van enkelglas. Na 1975 werd voor nieuwbouwwoningen isoleren verplicht. Aanvankelijk maar weinig (ca. 3 cm / Rc=1,3 isolatie in de spouw), anno 2013 wordt er veel beter geïsoleerd (ca 150 mm isolatie = Rc=3,5 ). Hoe goed de isolerende werking is, wordt uitgedrukt in de ‘isolatiewaarde’ van de constructie, de Rc-waarde. Hoe hoger het getal, hoe beter geïsoleerd.
De ramen werden na 1975 eerst alleen in de woonkamer uitgevoerd in dubbelglas. Tegenwoordig zijn alle ramen uitgevoerd met het veel beter isolerende HR++ glas of soms zelfs met drievoudig glas.
In bestaande woningen heeft vaak al een vorm van na-isolatie plaatsgevonden. Het bouwjaar van uw woning geeft al een indicatie hoe goed uw woning is geïsoleerd. Woningen van na 1983 zijn al redelijk goed geïsoleerd. Na-isolatie levert daar niet zo veel op en is alleen zinvol wanneer bij renovatie de woning toch onderhanden wordt genomen.
Door te isoleren worden ook naden en kieren gedicht. Ventilatielucht komt dan niet meer vanzelf binnen. Wanneer u een woning gaat isoleren is het nodig om ook het Ventilatiesysteem te bekijken en er voor te zorgen dat er met name goede voorzieningen worden aangebracht voor de ventilatieluchttoevoer.

Hoe ver gaat u met isoleren?

Isoleren zorgt voor een lagere energierekening. Daar staat tegenover dat isoleren ook geld kost. Hoe beter u isoleert, hoe hoger de kosten. Daarbij nemen de kosten voor extra isolatie niet recht-evenredig met besparingen toe. Een drietal factoren spelen daarbij:

  • De eerste paar centimeter isolatie leveren relatief veel op. Daarna neemt de besparing per centimeter extra isolatie af. Dat is ook logisch want wanneer er al redelijk goed is geïsoleerd, dan zal het energieverlies nog maar gering zijn en van een gering energieverlies valt met nog meer isolatie ook nog maar weinig te besparen
  • Voor sommige besparingsmaatregelen betekent extra isolatie alleen extra materiaalkosten omdat de arbeids- en de afwerkingskosten gelijk blijven. Extra goed isoleren is dan relatief goedkoop
  • Voor andere besparingsmaatregelen nemen na een bepaalde dikte, de arbeids- en afwerkingskosten voor extra isolatie juist met een sprong toe. Bijvoorbeeld wanneer u voor extra dakisolatie, ook de dakranden moet gaan verhogen
  • Bij het kiezen van de isolatiemaatregelen moet u daarmee rekening houden. Daarbij geldt wel: Wanneer u een maatregel gaat uitvoeren, “DOE HET IN EEN KEER GOED”. Wanneer u nu een beetje isoleert, zal later ‘na-isoleren’ vaak duur, en niet meer rendabel zijn

 

onvoldoende

matig

goed

zeer goed

Schuin dak

ca. 30 mm (Rc=1,3)

ca. 100 mm (Rc=2,5)

ca 160 mm (Rc=4)

ca. 350 mm (Rc=8,5)

Plat dak

ca. 30 mm (Rc=1,3)

ca. 100 mm (Rc=2,5)

ca 160 mm (Rc=4)

Rc=8,5

Glas

Enkel

(U-waarde 5,8)

Blank dubbel

(U-waarde 2,8)

HR++

(U-waarde 1,0 –1,2)

HR+++ of 3-voudig

(U-waarde 0,5-0,1)

Gevel gemetseld

ca 30 mm (Rc=1,3)

ca 85 mm (Rc=2,5)

ca 135 mm (Rc=4)

ca 300 mm (Rc=8,5)

Gevelpanelen

ca 40 mm (Rc=1,3)

ca 100 mm (Rc=2,5)

ca 200 mm (Rc=4)

ca 400 mm (Rc=8,5)

Vloer

 

ca 120 mm (Rc=2,5)

ca 160 mm (Rc=4)

ca 300 mm (Rc=6)

Diktes gelden voor minerale wol. Door toepassing van kunststof isolatieschuimen kan dezelfde isolatie met minder dikte gehaald worden.

Aandacht voor ventilatie

Door isolatie en kierdichting komt ventilatielucht niet meer vanzelf binnen. Na het aanbrengen van isolatie en kierdichting is het dan ook nodig om bewust ventilatievoorzieningen aan te brengen, met name voor de luchttoevoer. Roosters boven de ramen zijn vaak goede oplossingen, eenvoudig aan te brengen, tegelijk met het plaatsen van dubbelglas. De roosters bij voorkeur hoger van 1.80 meter boven de vloer, goed regelbaar en bij voorkeur een winddruk geregeld rooster zodat hinder van tocht wordt beperkt. Zo’n winddruk geregeld rooster zorgt voor een constante luchttoevoer, ook als er wind op de gevel staat. Zie verder voor meer informatie over ventilatiesystemen.

Toets: “Krijg ik wat is beloofd”

Of een aangeboden woning aan gestelde eisen voldoet is niet helemaal vanzelfsprekend. Het komt te vaak voor dat zelfs nieuwe woningen op onderdelen niet aan de minimum eisen voldoet. Een check of een aangeboden woning wel voldoet wordt aanbevolen. Bij koopwoningen gebeurt dit vaak door een onafhankelijke aankoopkeuring uit te laten voeren. Voor een standaard keuring kijkt zo’n adviseur vooral naar de technische zaken en mogelijke gebreken. Wanneer u echter in staat bent om uw eisen concreet te formuleren, dan zal een goede adviseur in staat zijn om een woning ook op die eisen te toetsen. De WoningChecklist is een goed middel om uw wensen of eisen concreet te formuleren. Bij het laten uitvoeren van isolerende maatregelen is het achteraf moeilijk toetsen of is uitgevoerd wat is afgesproken. Isolatie is dan vaak afgewerkt met plaatmateriaal en installaties zijn weggewerkt. Een methode om de uitvoering controleerbaar te maken is het door de aannemer of installateur laten maken van foto’s voordat de afwerking plaatsvindt. Op de foto moet duidelijk zichtbaar zijn dat het uw woning betreft, de datum van de foto dient op de foto te staan en wanneer het gaat om de dikte van isolatie, kan een maatlat bij het materiaal gehouden worden. In de offertefase dienen hier duidelijke afspraken over gemaakt te worden.


Voor meer informatie: MilieuCentraal / isoleren en besparen