Combinatie van buiten- en binnen isolatie

 

Door het aanbrengen van een dik pakket isolatie op het dak, kan het verhogen van dakranden nodig zijn. Dit kan in bepaalde situaties moeilijk of erg kostbaar zijn. Isolatie binnen aanbrengen tussen dak en plafond is risicovol omdat vocht in de constructie kan condenseren. Door een combinatie van isolatie op het dak en isolatie onder het dak, kan er toch goed geisoleerd worden, zonder dat dakranden aangepast hoeven te worden en zonder risico op vochtschade in de constructie. Wel aan de binnenzijde een dampdichte folie aanbrengen.

Kostenindicatie

  • 2Eurokostenicoon
  • Het uitvoeren van twee aparte maatregelen maakt deze oplossing duur. Daar tegenover staat dat extra goed geïsoleerd kan worden, zonder dat dakranden en opstanden verhoogd hoeven te worden.

Aandachtspunt

  • Berekenen van diktes en bouwfysische toets door deskundige adviseur is nodig.
  • De binnenisolatie afwerken met dampdichte folie en afwerkmateriaal.