Isoleren schuin dak aan de binnenzijde

Het isoleren aan de binnenzijde levert meer overlast op voor de bewoners, maar het is ook als doe-het-zelf-maatregel uit te voeren en het dakbeschot wordt direct afgewerkt . De isolatie wordt tussen de balken geplaatst en afgewerkt met plaatmateriaal. De isolatie beperkt het energieverlies, maar werkt ook geluid isolerend. Het is belangrijk dat het dakbeschot dampdoorlatend is. Ligt er al folie op het houten dakbeschot, laat dan een bouwkundige beoordelen of uw dak damp-open genoeg is of niet. Als dit niet het geval is, dan moet u tussen de isolatie en het afwerkende plaatmateriaal, een dampdichte folie aanbrengen, anders kan er vocht in de constructie komen en gaat het dak rotten. Tussen de isolatie en de afwerking, dient een dampdichte folie aangebracht te worden.
De isolatie is uit te voeren met losse materialen, maar er zijn ook complete panelen beschikbaar waarbij isolatie, dampdichte laag en afwerking, één geheel is.

Stappen Isoleren Binnenzijde Dak 1

Stappen Isoleren Binnenzijde Dak 2

Isolatie tussen de gordingen en afgewerkt met dampdichte folie en gipsplaat (Bron: Isover)

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon - 2Eurokostenicoon
  • Indien uitgevoerd wanneer u toch al plannen had om het dakbeschot af te gaan werken, zijn de meerkosten voor de isolatie gering

Aandachtspunten

  • Controleer( of laat controleren) of bestaande dak geen dampdichte laag bevat
  • Breng aan de binnenzijde, tussen de isolatie en het afwerkmateriaal een dampdichte folie aan.
  • Afwerken met 2 lagen gipsplaat vormt tevens een goede geluidsisolatie

Bestaand schuin dak isoleren

Aannemer of  DHZ

Combineren met

Kosten

Aan de buitenzijde

Aannemer

dakrenovatie / aanbrengen dakkapel of dakraam / aanbrengen zonne-energiesysteem

€€€

Aan de binnenzijde

Aannemer of DHZ

van zolder gebruiksruimte maken

€€

Op de zoldervloer

DHZ