Isoleren schuin dak aan de buitenzijde

Isolatie aan de buitenzijde levert de beste isolatiewaarde, doordat het goed aansluit. Omdat de werkzaamheden buiten gebeuren, heeft u binnen geen overlast van de uitvoering. Buiten isoleren is vooral interessant wanneer de dakpannen toch aan vervanging toe zijn. De dakpannen moeten verwijderd worden, de sporen en panlatten vernieuwd, isolatie aangebracht en de pannen weer terug. Afhankelijk van hoeveel hoger de pannen komen te liggen, moet ook de goot aangepast worden. Het geheel vraagt de inzet van een professioneel bedrijf.
Het is mogelijk om isolatiemateriaal onder de dakpannen te spuiten of te blazen, maar dit levert maar matige isolatie op.

Isolatie

Dikte isolatie

RC-waarde

Heel goed

> 350 mm

Rc = 8,5

Goed

160 mm

RC = 4

Matig

100 mm

Rc = 2,5

Isolatie op het dakbeschot (Bron: nbd-online.nl)

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon - 2Eurokostenicoon
  • Indien uitgevoerd wanneer de pannen toch vernieuwd moeten worden, zijn de meerkosten voor de isolatie gering


Aandachtspunten

  • Omdat de dakpannen na het isoleren hoger komen te liggen dan voor het isoleren, moet wel gecontroleerd worden of het regenwater van de dakpannen nog wel in de goot terecht komt en moet een oplossing gevonden worden voor de aansluiting op de pannen van de buren. Wanneer de goot niet wordt aangepast, kan dit een beperking opleveren t.a.v. de dikte van de isolatie. Het beste moment van uitvoering is wanneer het dak toch al gerenoveerd moet worden.
  • Door te kiezen voor een isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde, kan met een geringere dikte een zelfde besparing worden bereikt.

Bestaand schuin dak isoleren

Aannemer of  DHZ

Combineren met

Kosten

Aan de buitenzijde

Aannemer

dakrenovatie / aanbrengen dakkapel of dakraam / aanbrengen zonne-energiesysteem

€€€

Aan de binnenzijde

Aannemer of DHZ

van zolder gebruiksruimte maken

€€

Op de zoldervloer

DHZ