Ventilatie

Ventilatie zorgt voor verse, gezonde binnenlucht. Vervuilde en vochtige lucht, wordt afgevoerd. Wanneer het binnen te warm is, kan met extra ventilatie ook warmte worden afgevoerd.

Project Bingo Tbv Flyer 1

Zelfregelend rooster boven het glas

Handige checks voor Ventilatie

Verbeteropties voor Ventilatie

Tips

 • Zorg voor een goed functionerend ventilatiesysteem voor kierdichting aan te brengen.

Ventileren zonder energieverspilling

In de winter betekent ventilatie ook ‘energieverlies’. Om dat verlies te beperken, wilt u niet meer ventileren dan nodig is en bij voorkeur zou de warmte in de afgevoerde lucht teruggewonnen moeten worden.
Traditioneel werd een woning ‘natuurlijk’ geventileerd. De lucht kwam via kieren en klepraampjes binnen en verdween via luchtkanalen in de keuken, het toilet en de badkamer. Nieuwe woningen zijn tegenwoordig echter kierdicht en veel bestaande woningen zijn kierdicht gemaakt. Via kieren komt dan te weinig lucht binnen voor een gezond binnenmilieu. Klepraampjes blijven vaak dicht omdat ze tocht veroorzaken of te veel geluid van buiten toelaten.
Betere ventilatievoorzieningen zijn daarom ontwikkeld, elk met specifieke kenmerken.

Mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer

Verse lucht komt binnen via klepraampjes of roosters. Roosters hebben de voorkeur, omdat ze beter regelbaar zijn en niet inbraakgevoelig. Afzuiging gebeurt door een centrale ventilator, die via kanalen lucht afzuigt uit de keuken, het toilet en de badkamer. Vaak regelbaar in 3 standen. De warme lucht verdwijnt rechtstreeks naar buiten. Wanneer alle roosters dicht staan en de ventilator toch op de hoogste stand staat, kan er onderdruk in de woning ontstaan en zou (vochtige) lucht uit de kruipruimte gezogen kunnen worden.

IMG 2900

Schakelaar voor hoogstand tijdens koken en douchen

Zelfregelende roosters

De regelbaarheid van de luchttoevoer wordt verbeterd wanneer er ‘zelfregelende’ roosters worden toegepast. Die laten een vaste hoeveelheid lucht binnen, ook wanneer er veel wind op de gevel staat. Dit bespaart energie en levert minder tochtklachten op. Roosters, bij voorkeur aangebracht hoger dan 1,80 meter boven de vloer, wat de kans op tocht verkleint. In bestaande woningen zijn roosters goed aan te brengen in de glassponning van een raam of kozijn. Goed te combineren met het vervangen van enkel glas door dubbel glas.

Mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer, gecombineerd met een warmtepompboiler

In dit ventilatiesysteem is in het afvoerkanaal van het ventilatiesysteem een ‘warmtepompboiler’ geplaatst. Deze onttrekt de warmte uit de ventilatielucht en geeft dat via een warmtepomp af aan een voorraadvat voor warm tapwater en vormt zo het warmwater systeem. De ventilatieverliezen nemen hierdoor af. Dit systeem werkt alleen wanneer de woning niet te klein is en er voldoende wordt geventileerd. Is de bewoner de hele dag niet thuis en wordt er op de laagste stand geventileerd, dan is er te weinig warmt aan de lucht te onttrekken. In principe is de warmtepompboiler in elk mechanisch afzuigsysteem in te bouwen. Er dient wel rekening gehouden te worden met het geluid dat het toestel veroorzaakt.

Nunspeet WP X

Ventilatiebox, aangesloten op een warmtepomp

Gebalanceerde ventilatie wel of niet met warmteterugwinning (WTW)

De verse buitenlucht wordt met een ventilator aangezogen en in de woonvertrekken ingeblazen. Een andere ventilator zuigt de vervuilde lucht af, vanuit de keuken, het toilet en de badkamer. De ventilatie is vaak regelbaar in 3 standen. Dit systeem leent zich voor ‘warmteterugwinning’ (WTW). De WTW haalt de warmte uit de afgezogen lucht en draagt het over aan de ingeblazen lucht. Daardoor wordt energie bespaard en wordt de binnenkomende lucht opgewarmd waardoor minder kans is op tocht.
Het ontwerp en de uitvoering van gebalanceerde ventilatie dient zorgvuldig te gebeuren, ter voorkoming van klachten over geluidsoverlast, tocht of vervuiling van de installatie.
Voor gebalanceerde ventilatie dienen zowel voor de aan- als voor de afvoer luchtkanalen aangelegd te worden. In de nieuwbouw is dat goed mogelijk. In de bestaande bouw is dat een hele ingreep wat de nodige ruimte en verdiepingshoogte vraagt.

Illustratie Huis Met Wtw (1)

Schema van woning met gebalanceerde ventilatie en warmteterugwinning

Lokaal ventilatiesysteem via de gevel

Wanneer afzuigen van ventilatielucht via het dak niet mogelijk is, kan ook aan- en afgezogen worden via de gevel. Daartoe zijn units ontwikkeld, soms gecombineerd met een radiator, die buitenlucht aanzuigen en binnenlucht, al of niet via een warmteterugwinning afzuigen. De radiator kan voor extra naverwarming van de buitenlucht zorgen. Een voordeel van dit systeem is dat geen kanalen door de woning nodig zijn. Het geluidsniveau van de ventilator in het toestel voldoet wel aan de eisen van bouwregelgeving, maar is wel te horen, vooral op momenten dat er verder geen geluidsbron is. De WTW zorgt ervoor dat het een zuinig systeem is.

Lokaal Ventilatiesysteem Via De Gevel (1)   Cliamarad Plan T Zand Hillegom

Lokaal ventilatiesysteem (met WTW en naverwarming) via de gevel

Vraaggestuurd regelen

Zowel de mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer, als gebalanceerde ventilatie kunnen ‘vraaggestuurd’ uitgevoerd worden. De 3 standen-regeling is dan vervangen door een klok, vergelijkbaar met een klokthermostaat bij een CV, of met sensoren, die in elk vertrek de hoeveelheid CO2 meten, wat een indicatie is voor hoeveel mensen er aanwezig zijn en dus, hoeveel er geventileerd moet worden. De ventilatiehoeveelheid wordt daarmee teruggebracht tot ‘niet meer dan voor een gezond binnenmilieu noodzakelijk’, wat een besparing oplevert.

Co2 Rooster CO2 Meter

Vraag gestuurd ventilatierrooster

Kostenindicatie

 • € - €€
 • In de nieuwbouw is energiezuinige ventilatie min of meer standaard omdat het bijdraagt aan de vereiste mate van energiezuinigheid
 • In de bestaande bouw zijn de kosten sterk afhankelijk van de inspanning die nodig is om kanalen aan te brengen en weg te werken

Aandachtspunten

 • Een goede ventilatie is geen extra’s of luxe, maar noodzakelijk voor een gezond binnenmilieu
 • Stel vooraf eisen aan de prestaties (energiezuinigheid, geluid, tocht) die van de ventilatie geëist worden en spreek af hoe dat bij opleveren getoetst moet worden
 • Zorg voor een goede regelbaarheid
 • Zorg ervoor dat de toevoer geen tochtklachten veroorzaakt
 • Zorg voor warmteterugwinning (WTW) of vraagsturing
 • Stel eisen aan het geluidsniveau dat u acceptabel vindt
 • Wanneer er periodiek filters vervangen moeten worden, zorg dan dat u daar goed bij kunt