Vervangen vloer door een geïsoleerde vloer

Isolatie Op Zand 008

Nieuwe vloer zonder kruipruimte. Isolatie direct op het zand

Een steenachtige vloer zonder kruipruimte, of een houten vloer die verrot is, kunnen vervangen worden door een nieuwe, goed geïsoleerde vloer. Dit zal vaak een systeemvloer zijn, met liggers en polistyreen vulblokken, waarover een betonnen dekvloer. Deze vloeren zijn in diverse isolatiewaarden verkrijgbaar.
Indien geen kruipruimte aanwezig is en die is ook niet gewenst, kan de nieuwe vloer ook op het zand aangebracht worden. Daartoe wordt de bodem zover uitgegraven, dat er voldoende ruimte is voor het pakket van isolatieplaten (polistyreen) en gewapende betonvloer.
Een goed geïsoleerde betonvloer is geschikt voor het inbrengen van lage temperatuur vloerverwarming (LTV). Bestaande radiatoren kunnen dan vervallen. LTV maakt uw verwarmingssysteem geschikt om in de toekomst meer gebruik te gaan maken van duurzame energie (zonne-energie).

Kostenindicatie

  • 2Eurokostenicoon
  • Ten opzichte van het isoleren van een bestaande vloer, zijn de kosten hoog. Daarvoor heb je echter niet alleen extra isolatie, maar is de hele vloer vervangen.
  • Afhankelijk van de mate van doe-het-zelven, de uitvoering en de bijkomende kosten zoals eventueel uitgraven kruipruimte en aanbrengen LTV vloerverwarming

Aandachtspunten

  • Rc van 3,5 wordt aangeraden omdat minder isolatie een verspilde kans is en meer isoleren niet zo veel meer oplevert. 
  • Houdt bij het bepalen van de hoogte van bovenzijnde vloer rekening met het aanbrengen van vloerverwarming en vloer bedekking
  • Indien de kruipruimte vochtig is, de grond afdekken met een dampdichte folie en kruipruimte ventileren met buitenlucht
  • Zorg voor een geïsoleerd kruipluik met kierdichting
  • Te combineren met het aanbrengen van vloerverwarming

 Nieuwe Vloer 1 Nieuwe Vloer 2 Nieuwe Vloer 3

Nieuwe systeemvloer Rc=4 met LTV vloerverwarming