Zonne-energie

Een zonneboiler benut zonlicht voor het opwarmen van tapwater. Daarvoor ligt op het dak een collector die het zonlicht opvangt, omzet in warmte en dat overdraagt aan water. De warmte wordt opgeslagen in een voorraadvat dat binnen staat.

Bb Agnl 00734

Handige checks voor Zonne-energie

  • Is er een zonneboiler aanwezig?

    Een zonneboiler kan gemiddeld over het jaar ongeveer de helft van het gebruikte warm water verwarmen en bespaart dan ook op de energiekosten. Of er een zonneboiler aanwezig is, is te zien aan de collector op het dak en het voorraadvat op zolder of bij de CV-ketel.

  • Kan op het dak een zonnecollector geplaatst worden?

    Een collector voor alleen warm water is ca 3 m2 groot. Deze kan geplaatst worden op een plat dak, of op een schuindak dat ongeveer op zuid is geörienteerd. Dit is na te gaan door te checken of er een plat dak is met voldoende ruimte, of dat er een schuin dak is met voldoende ruimte en ongeveer geörienteerd op zuid en of er binnen plaats is voor een voorraadvat van ca 120 liter.

Verbeteropties voor Zonne-energie

Zonneboiler voor warm tapwater

Een zonneboiler met een collector van ca. 3 m² en een voorraadvat van ca. 150 liter, bespaart ca. 50% van de kosten voor warmwater. Voor een gezin met kinderen is de besparing ca. € 110,-. Vervangt de zonneboiler een elektrische boiler, dan is de besparing aanzienlijk groter.
Is er voor het voorraadvat onvoldoende ruimte beschikbaar, dan kan gekozen worden voor een ‘compacte zonneboiler’, waarbij het voorraadvat geïntegreerd is in de collector. Omdat in Nederland de zon niet altijd schijnt, is een vorm van naverwarming nodig, meestal in de vorm van een combiketel.

Standaard Zonneboiler

Schema van een zonneboiler voor warm tapwater  (Bron: Milieu Centraal)

Zonneboiler voor warm tapwater en ruimteverwarming

De vergrootte zonneboiler of CV-zonneboiler is uitgerust met een grotere collector dan de standaard zonneboiler en aan het voorraadvat wordt zowel warmte onttrokken voor warm tapwater als voor de ruimteverwarming. Voor het benutten van de zonneboiler voor ruimteverwarming is het wel nodig dat de woning extra goed is geïsoleerd en de verwarming is uitgevoerd als lage temperatuur ruimteverwarming (LTV). In die situatie kan de warmte in het vat ook benut worden wanneer de temperatuur in het vat nog niet zo hoog is.

Zonneboiler Met Warm Tapwater En Ruimteverwarming

Schema van een vergrootte zonneboiler voor ruimteverwarming en warm tapwater(Bron: Milieu Centraal)