Aanbrengen zonneboiler of vergrootte zonneboiler

In uw bestaande woning kunt u onder bepaalde voorwaarden een zonneboiler installeren. De belangrijkste voorwaarden zijn ruimte en goede oriëntatie op het dak, ruimte voor een opslagvat en een vorm van naverwarming.

Kostenindicatie

  • 2Eurokostenicoon - 3Eurokostenicoon
  • Een standaard zonneboiler kost inclusief installeren tussen € 2.000 en € 5.000. Gecombineerd met het gelijktijdig installeren van een HR 107 combiketel, tussen € 3.400 en € 7.300.

Aandachtspunten

  • Oriëntatie van de collector van een standaard zonneboiler op de zon tussen zuid-oost en zuid-west onder een hoek van ca. 45º
  • Oriëntatie van de collector van een vergrootte zonneboiler op de zon tussen zuid-oost en zuid-west onder een hoek van ca. 60º, omdat in de winter, wanneer de warmte het hardst nodig is, de zon lager staat