Zonnepanelen / PV

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Die elektriciteit kunt u zelf gebruiken, maar kan ook teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet.

Bb Agnl 01625

Plaatsing zonnepanelen

Handige checks voor Zonnepanelen / PV

 • Liggen er zonnepanelen op het dak en zo ja, hoeveel vermogen?

  Met zonnepanelen wekt u zelf groene stroom op. Of en hoeveel er panelen op het dak liggen, is bij een schuin dak vanaf de straat of tuin goed waar te nemen. Bij een plat dak dient u daarvoor op het dak te klimmen.

 • Is het dak geschikt om zonnepanelen op te plaatsen?

  Een schuin dak is geschikt indien het ongeveer op zuid is georïenteerd en het hiet wordt beschaduwd door andere gebouwen, bomen, schoorstenen of dakkapellen. Voor een plat dak geldt alleen dat de panelen niet beschaduwd mogen worden. Met een kompas of op een platte grond is de orïentatie an te lezen. Voor de beschaduwing dient u dat ter plaatsen waar op te nemen.

Verbeteropties voor Zonnepanelen / PV

Tips

 • Zorg dat het dak waar de panelen op geplaatst worden in goede staat is, of vervang eerst de dakbedekking (gelijktijdig isoleren).

Zonnepanelen voor zelf opgewekte groene stroom

Zonnepanelen zijn de afgelopen tijd sterk in prijs gedaald, terwijl de elektriciteitsprijs alleen maar stijgt. Inmiddels levert investeren in zonnepanelen aanzienlijk meer op dan geld op de bank zetten.

Prijs Stroom Zonnepanelen

(Bron: Natuur & Milieu)


Zonnepanelen, ook wel photovoltaïsche panelen, of afgekort PV genoemd, zetten licht om in elektriciteit. Een inverter zorgt ervoor dat de geproduceerde laagspanning gelijkstroom wordt omgezet in 220 volt wisselstroom, gelijk aan de normale woningaansluiting. De zo zelf geproduceerde elektriciteit wordt benut voor de apparaten en verlichting in de woning waardoor bespaart wordt op de kosten voor elektriciteit. Wordt er meer geproduceerd dan gebruikt, dan kan het overschot aan het energiebedrijf worden (terug) geleverd en ontvangt u daar een vergoeding voor. Bestaande oude elektriciteitsmeters met een rond draaiende schijf, gaan in die situatie terugdraaien en loopt ook de energie meter terug.
PV is voor een gebruiker een relatief eenvoudige techniek. De panelen worden op het dak geplaatst. De inverter die de stoom omzet naar 220 volt wisselstroom, kan buiten bij de panelen, of binnen geplaatst worden. De inverter wordt via een kabel op de huisinstallatie aangesloten, waarna u zelf elektriciteitsproducent bent geworden. Het maximale vermogen van panelen wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Doordat er panelen zijn met verschillende afmetingen en met verschillend rendement, zijn panelen met verschillend maximaal vermogen verkrijgbaar. Een installatie kleiner dan 600 Watt piek, mag in de woning op een reeds in gebruik zijnde elektrische groep worden aangesloten. Wordt de installatie groter dan 600 Wp, dan dient daarvoor een extra groep in de meterkast aangelegd te worden.
Panelen functioneren optimaal wanneer ze op zuid zijn georiënteerd en onder een hoek van 36º staan. Beperkt afwijken van zo’n opstelling levert maar weinig verlies op.
Panelen kunnen op een schuin dak, op de dakpannen, of geïntegreerd, tussen dakpannen geplaatst worden. Op een plat dak worden ze onder de gewenste helling op frames gemonteerd. Wanneer PV-systemen waarvan de panelen in serie staan, beschaduwd worden door bijvoorbeeld bomen, andere gebouwen of schoorstenen, ook al is het maar een klein stukje, dan neemt de opbrengst van het hele systeem sterk af.

PV 2

Zonnepanelen op een plat dak met vegetatiedak

Geplaatst in rijen moet daarom voorkomen worden dat panelen beschaduwd worden door een andere rij. 

Met een installatie van ca. 3500 Watt piek (15 panelen van 240 Wp) is een gemiddelde woning zelfvoorzienend.
Zowel het Rijk als lokale overheden kennen subsidieregelingen voor de aanschaf van panelen. Die subsidiepotjes zijn echter eindig en vrij snel uitgeput.

Aantal panelen

Jaaropbrengst

 

15 panelen van 250 Wp

3240 kWh

Zelfvoorzienend voor gemiddeld   gezin

10 panelen van 250 Wp

2160 kWh

Zelfvoorzienend voor zuinig   gezin

5 panelen van 250 Wp

1080 kWh

 

Kostenindicatie

 • € - €€
 • Investering is afhankelijk van het aantal panelen
 • Investeren in zonnepanelen levert per saldo een rendement op de investering van 6% (conform berekeningsmethode Milieu Centraal)
 • Informeer bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor subsidie op de aanschaf van pv

Aandachtspunten

 • Voorkom beschaduwing van de panelen
 • Zorg dat het dak waar de panelen op geplaatst worden in goede staat is, of vervang de dakbedekking (gelijktijdig isoleren) voor het plaatsen van de panelen
 • Indien uw energiemeter niet geschikt is voor terug leveren van zonnestroom, laat deze energiemeter dan vervangen door het energie bedrijf

Voor meer informatie over zonnepanelen: MilieuCentraal / zonnepanelen