Plaatsing van zonnepanelen op het dak

Zonnepanelen leveren elektriciteit die aan het eigen elektriciteitsnet wordt geleverd en u zelf gebruikt voor apparaten en verlchting. In periodes van te veel zonne-stroom, wordt de opgewekte elektriciteit aan het landelijk net geleverd en ontvangt u daar een vergoeding voor. In de periode dat geen elektriciteit wordt geproduceerd, neemt u elektriciteit af van uw energiebedrijf.

De panelen moeten zo gesitueerd worden dat ze tussen Zuid-West en Zuid-Oost gesitueerd zijn en niet worden beschaduwd. Dit beperkt de plaatsingsmogeloijkheden.