Gasapparatuur, houtkachels en open haarden

Gasapparatuur, houtkachels en open haarden gebruiken voor de verbranding zuurstof en veroorzaken rookgassen. Wanneer de verbranding van het gas of het hout niet volledig is, kan in de rookgassen het giftige koolmonoxide (CO) voorkomen. Voorkomen moet worden dat deze in het binnenmilieu terecht komen.

Bb Agnl 00041

Handige checks voor Gasapparatuur, houtkachels en open haarden

  • Zijn in de woning nog open gastoestellen in gebruik?

    Open gastoestellen onttrekken de verbrandingslucht aan de kamer of keuken waar hij staat. Bij terugslag van rookgassen kunnen deze in de woning terecht komen. De wat oudere geisers, haarden en CV-ketels zijn nog open toestel. Een gesloten toestel is te herkennen aan de gecombineerde rookgasafvoer en luchttoevoer.

Verbeteropties voor Gasapparatuur, houtkachels en open haarden

Tips

  • Vervang gashaarden, geisers en oudere conventionele ketels door veilige, gesloten HR107 combiketels.

Voorkom risico van koolmonoxide in het binnenmilieu

Gasapparatuur, houtkachels en open haarden gebruiken voor de verbranding zuurstof en veroorzaken rookgassen. Wanneer de verbranding van het gas of het hout niet volledig is, kunnen in de rookgassen koolmonoxide (CO) voorkomen. Komt dit CO in de woning en wordt het ingeademd, dan is dat schadelijk voor de gezondheid. Jaarlijks overlijden ca 10 personen aan koolmonoxidevergiftiging.
Om gezondheidsrisico’s te beperken zijn een aantal zaken van belang:

  • Indien er wordt verwarmd op gas, zorg dan dat een zogenaamd ‘gesloten’ toestel wordt gebruikt (zowel de aanvoer van lucht voor de verbranding, als de afvoer van de rookgassen gebeurt rechtstreeks van buiten
  • Indien een open toestel aanwezig is, zoals een geiser, een gashaard, een houtkachel of een openhaard, zorg dan dat er niet mechanisch (met een ventilator) wordt geventileerd. Het risico bestaat dat er dan onderdruk in de woning ontstaat en de rook in plaats van naar buiten, naar binnen wordt gezogen. Zorg bovendien voor voldoende lucht toevoer (roosters of klepraampje open)
  • Vervang open toestellen door gesloten toestellen, zoals HR 107 combiketel, een gesloten VR-ketel of een gevelkachel
  • Plaats in de nabijheid van een open toestel een rook- en CO-melder. Deze geeft een geluidssignaal wanneer de CO-concentratie en bepaald niveau overschrijdt