Hoeveelheid ventilatielucht

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de minimaal te halen ventilatiehoeveelheden. Door veroudering en vervuiling van ventilatiesystemen neemt in de loop der tijd de capaciteit af. Zorg er daarom voor dat bij oplevering van een ventilatiesysteem de capaciteit ruim voldoende is, zodat ook na een aantal jaren toch nog voldoende wordt geventileerd.

Naast eisen aan de basisventilatie, kunt u ook aanvullende eisen stellen aan extra ventilatie in de badkamer, om tot een uur na het douchen te zorgen dat alle vocht wordt afgevoerd. In de keuken wilt u een extra hoge stand om tijdens het koken alle luchtjes en vocht af te kunnen voeren. 

 

Heel goed

Goed

Matig

(eis nieuwbouw)

Onvoldoende

Klasse NTA 8778

A

B

C

D

Woonkamer en slaapkamer(s)

4 m³/uur/m²

3.2 m³/uur/m²

2,5 m³/uur/m²

Minder dan 2,5 m³/uur/m²

Keuken

Hoogstand

400 m³/uur

Hoogstand 300 m³/uur

75 m³/uur

Minder dan 75 m³

Toilet

25 m³/uur

25 m³/uur

25 m³/uur

Minder dan 25 m³

Badkamer

70 m³/uur

70 m³/uur

50 m³/uur

Minder dan 50 m³

 

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon - 2Eurokostenicoon
  • Bij nieuwbouw, zijn de meerkosten voor extra ventilatie en een goede regeling gering. Een systeem met ‘vraagsturing’ is wel duurder, omdat elke ruimte wordt voorzien van een sensor, met een bedrading naar alle sensoren en elektrisch gestuurde roosters.
  • In een bestaande woning, die nog geen mechanische ventilatie heeft, alsnog een vorm van mechanische ventilatie aanbrengen, is in veel gevallen redelijk kostbaar omdat luchtkanalen aangebracht en ook weggewerkt (omtimmerd) moeten worden

Aandachtspunten

  • Formuleer vooraf uw ventilatie-eis en laat het bij opleveren keuren (Ventilatie-Prestatie-Keuring)
  • Extra eisen aan het ventilatiesysteem zijn vooral belangrijk wanneer u of een huisgenoot last heeft van COPD, astma of ander luchtwegklachten
  • Goed kunnen regelen bespaart energie en voorkomt tocht
  • Stel eisen aan de geluidsproductie van het ventilatiesysteem. (ventilator geluidsarm, verend opgehangen om een geluid ongevoelige plaats) Zie ook bij ‘Geluidsoverlast / Apparaten
  • Combineer het plaatsen van roosters met het plaatsen van HR++ glas