Bij aanschaf nieuw ventilatiesysteem, stel eisen aan de regelbaarheid het systeem.

 

Roosters kunnen met de hand bediend worden, zelfregelend zijn (op winddruk) of elektrisch, aangestuurd door een klok of sensoren. Wanneer de afvoer via een ventilator gebeurt, kan de ventilator op meerdere standen ingesteld worden. De schakelaar bevindt zich meestal in de keuken. Beter is wanneer er ook een bij de badkamer is, zodat die tijdens en tot een uur na het douchen op de hoogste stand gezet kan worden.

De ventilatie is ‘ vraaggestuurd’ wanneer de stand reageert op een signaal van de sensor. Hoe meer personen aanwezig, hoe hoger de CO2-concentratie in de ruimte, des te harder gaat de ventilator draaien en het rooster verder open. Vraagsturing is energiezuinig.

 

Heel goed

Goed

Matig

(eis nieuwbouw)

Onvoldoende

Klasse NTA 8778

A

B

C

D

Lucht toevoer

Traploos

Traploos

4 standen (incl. dicht)

Open/ dicht

Lucht afvoer

Traploos

Traploos

4 standen (incl. dicht)

Open/ dicht

Vraagsturing

CO2

Tijdklok

Geen

Geen

Bediening

Schakelaar in keuken en badkamer (met naloop

70 m3/uur

Schakelaar in keuken

-

 

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon - 2Eurokostenicoon
  • Wanneer aanbrengen van roosters gecombineerd wordt met het plaatsen van HR++ glas, dan kan het aanbrengen van rooster in diezelfde handeling meegenomen worden 
  • Wanneer toch roosters aangebracht moeten worden, zijn de meerkosten voor een zelfregelend rooster gering. 
  • Vraagsturing met sensoren, elektrisch gestuurde roosters, de bedrading en een centrale unit, is vooral voor een bestaande woning redelijk kostbaar

Aandachtspunten

  • Combineer aanbrengen roosters met het plaatsen van HR++ glas
  • Zorg dat de bediening (handels of schakelaars) op een logische plaats en goed bereikbaar is