Verandering van de plek en de dimensionering van het ventilatiesysteem

 Nunspeet WP 21

Geluidsoverlast van ventilatiesystemen is te reduceren door de ventilatie-unit niet te situeren op een wand van een verblijfsruimte en het systeem verend op te hangen. Ook kan het luchtkanaal voorzien worden van een geluidsdemper, en kan het systeem zo ontworpen zijn, dat de luchtsnelheid door de roosters kleiner is dan 0,1 m/sec. Bij een lage snelheid is er minder geluid, en bovendien minder kans op tocht.

In een nieuwbouwwoning mag het geluid van de ventilator niet harder zijn dan 30 dB. Wanneer u gevoelig bent voor geluidsoverlast, kunt u ook een lager geluidsniveau eisen. Doe dat schriftelijk bij opdrachtverlening, en maak afspraken hoe, en door wie, dat bij oplevering getoetst wordt.

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon - 2Eurokostenicoon
  • Hoeft alleen de ophanging aangepast dan zijn de kosten beperkt, moet de unit verplaatst, en daarmee kanalen verlegd, dan is een forse en dus dure ingreep
  • Om luchtsnelheden te reduceren moeten kanalen en roosters aangepast worden

Aandachtspunten

  • Indien u de verbetering laat aanbrengen, stel dan eisen aan het resultaat, en vraag garanties op de prestatie
  • Laat bij twijfel over het resultaat een controlemeting uitvoeren