Verplaatsen van apparaten naar een minder geluidsgevoelige plaats

 Een apparaat gemonteerd op de wand van een geluidgevoelig vertrek, veroorzaakt in het vertrek overlast (contactgeluid). Door het verplaatsen van apparaten, die geluidshinder, veroorzaken kan de overlast verholpen worden.

Kostenindicatie

  • De kosten zijn afhankelijk van de voorzieningen, die getroffen moeten worden om een apparaat te verplaatsen (verleggen leidingen en nieuwe doorvoeren)

Aandachtspunten

  • Voorkom dat apparaten in verblijfsruimten staan, of hangen aan een wand die grenst aan een verblijfsruimte