Vervangen van geluidproducerende apparaten door stillere alternatieven

Geluid van apparaten kan hinderlijk zijn, vooral als dat ’s avonds doorgaat. Wanneer geluidshinder de aanleiding is om bijvoorbeeld het ventilatiesysteem uit te zetten, kan daardoor een ongezonde situatie ontstaan. Hoeveel, en bij welke stand, een apparaat geluid produceert, wordt opgegeven door de fabrikant. Daarnaast heeft , ook de wijze van monteren invloed. Bij nieuwbouw is 30 dB het wettelijk maximale geluidsniveau. U kunt een hinderlijk apparaat vervangen door een type dat minder geluid produceert. Stel bij aankoop eisen aan hoeveel geluid u in de gebruiksfase acceptabel vindt.

Kostenindicatie

  • De kosten zijn afhankelijk van het type apparaat, en de aanpassingen die nodig zijn voor het aansluiten

Aandachtspunten

  • Raadpleeg de productinformatie van de leverancier
  • Beding garanties, en maak afspraken over de wijze waarop de gevraagde prestatie onafhankelijk getoetst kan worden