Verandering van de plek en de bevestiging van de inverter

 In een nieuwbouwwoning mag het geluid van installaties, en dus ook de inverter, niet hoger zijn dan 30 dB. Wanneer u gevoelig bent voor geluidsoverlast, kunt u ook een lager niveau eisen. Doe dat dan schriftelijk en maak ook afspraken over hoe en door wie dat bij oplevering getoetst gaat worden.

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon
  • De kosten zijn beperkt, omdat het bij het verplaatsen gaat om het verleggen, en eventueel verlengen, van kabels; dit is een relatief simpele ingreep

Aandachtspunten

  • ┬áIndien u de verbetering laat aanbrengen, stel dan eisen aan het resultaat, en vraag dan garanties op de prestatie
  • Laat bij twijfel over het resultaat een controlemeting uitvoeren