Geluidsoverlast buiten

Buiten in de tuin of op het balkon wilt u rustig kunnen zitten zonder lawaai van verkeer, bedrijven of andere lawaaimakers. Wanneer u belangstelling hebt voor een bepaalde woning, is het goed om daar vooraf naar te informeren. Woont u in een omgeving met veel buitenlawaai, dan valt daar meestal moeilijk wat aan te doen. Is het echt te gek, dan kunt u zelf met schermen aan de gang gaan, of beter, de oorzaak van het geluid proberen aan te pakken. Worden wettelijke geluidsnormen overschreden, dan kunt u de gemeente daarop aanspreken.

Bb Agnl 00196

Handige checks voor Geluidsoverlast buiten

 • Komt er veel verkeer voor- of achter de woning langs?

  Hoe meer verkeer, hoe groter de kans op geluidsoverlast. U kunt dit checken door bij de gemeente een geluidskaart op te vragen. Daarop staat per straat het geluidsniveau aangegeven.

 • Rijdt het verkeer hard, of trekken ze voor de deur op?

  Hoe hoger de snelheid van het verkeer, des te groter de kans op geluidshinder. Ook het veelvuldig optrekken van auto's, zoals bij een stoplicht of voorrangskruising geeft extra geluid. U kunt dit checken, door dit ter plekke waar te nemen. Doe dit ook op drukke tijdstippen.

 • Is er een school met speelplaats op gehoorafstand?

  Spelende kinderen kunnen heel wat geluid produceren. Vooral als ze zich tijdens het speelkwartier even kunnen uitleven. Dit kunt u als hinderlijk ervaren, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. U kunt dit checken door tijdens het speelkwartier de woning te bezoeken.

Verbeteropties voor Geluidsoverlast buiten

Tips

 • Wilt u buiten kunnen zitten zonder geluidsoverlast, zoek dan een woning op een rustige en stille locatie.

Geluid van buiten

 Geluidskaart Scheveningen

Geluidskaart gemeente Den Haag stadsdeel Scheveningen

Geluid van buiten kan veroorzaakt worden door verkeer, industrie, of zelfs door buiten spelende kinderen. Het maximaal toelaatbare geluidsniveau bij woningen is wettelijk geregeld. Overheidsinstanties, waaronder gemeenten in grote agglomeraties en beheerders van drukke wegen, spoorwegen, en luchthavens, zijn verplicht geluidskaarten en actieplannen te maken. Enerzijds voor het inzichtelijk maken van de geluidsbelasting op een bepaalde plaats en anderzijds om te laten zien wat er gedaan wordt om te hoge geluidsniveaus aan te pakken. Een geluidskaart geeft een visueel beeld van de gebieden met een geluidsniveau hoger dan 55 dB. Dit in stappen van 5 dB. Op een geluidskaart kun je globaal zien in welke omgeving (wijk, buurten, straten) het relatief rustig is (minder dan 55 dB), en in welke omgeving de grootste geluidsproblemen voorkomen. De kaart toont ook wat van deze problemen de bronnen zijn. De op de kaart aangegeven geluidsniveaus zijn niet gemeten, maar berekend. Daardoor zijn ze niet heel nauwkeurig, wel geven ze een goede indicatie. Bruikbaar wanneer u informatie verzamelt over een locatie waar u mogelijk zou willen wonen.

Bij het onderzoek naar hinderlijke geluidsbronnen, is het ook goed te informeren naar toekomstplannen voor de omgeving. Hierdoor zou het buitengeluid op termijn kunnen wijzigen. Bijvoorbeeld plannen voor het verbreden van de weg, met als gevolg meer verkeer, of hogere snelheden, en daardoor meer geluid. Of plannen voor een vliegveld in de buurt, dat zijn capaciteit gaat uitbreiden. Of juist andersom, bij plannen voor de omleiding van doorgaand verkeer, waardoor de geluidsbelasting structureel zal afnemen. Of geluid als hinderlijk wordt ervaren, is niet alleen afhankelijk van het geluidsniveau, maar ook van de frequentie waarmee het voorkomt, en ook van het deel van het etmaal. (Bron: Nederlandse Stichting Geluidshinder)

Indicatief

Vergelijkbaar met

Gemeten

Stil

Rustige woonbuurt

< 40 dB

Rustig

Licht autoverkeer op 40 m

< 50 dB

Druk

Drukke buurtweg

< 60 dB

Storend

Verkeer op de snelweg

> 80 dB

 

Kostenindicatie

 • Zelf voorzieningen (schermen)  aanbrengen om buitengeluid voor de buitenruimtes te weren zijn relatief duur
 • Woningen op een geluid-belaste locatie zijn minder in trek en daardoor lager in prijs