Aanbrengen van absorberende bekleding onder het balkon

 Onderkant Balkon

(Bron: NSG)

Absorberende bekleding beperkt het weerkaatsten van buitengeluid tegen de onderzijde van het balkon. De geluidshinder, door vooral openstaande ramen, neemt hierdoor iets af.

Bij een open balkon bestaat het risico op schimmels. Dit als het balkon een geheel vormt met de vloer binnen (aangestort). Het balkon werkt dan als een soort ‘koelribben’, waardoor de aangrenzende vloer extra koud wordt. Door in overleg met de bovenburen ook de bovenzijde van het balkon te isoleren, wordt tegelijk ook dit probleem opgelost. (Bron: Nederlandse Stichting Geluidshinder)

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon
  • Het gaat om een beperkte ingreep

Aandachtspunten

  • De verbetering dient plaats te vinden in overleg met de bovenburen
  • De montage dient degelijk uitgevoerd te worden om te voorkomen dat onderdelen losraken, en op de openbare weg terecht komen
  • Doe-het-zelf is af te raden met oog op de veiligheid tijdens uitvoering