Afschermen van het terras met een geluidsscherm

 Terrasscherm

Terrasscherm voor geluidswering en meer privacy  (Bron: batisthobbykassen.nl)

Voor meer rust in de tuin, of in huis, kan de plaatsing van een (glazen) geluidsafscherming effectief zijn. Geluid van buiten wordt naar boven afgebogen. Het geluidsniveau achter het scherm neemt daardoor af.

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon - 2Eurokostenicoon
  • De kosten zijn afhankelijk van de hoogte en de lengte van het scherm, en van de uitvoering

Aandachtspunten

  • Hoe hoger het scherm, hoe beter de geluidswering is
  • Het scherm dient luchtdicht te zijn
  • Het scherm zo dicht mogelijk bij de bron of bij de ontvanger plaatsen