Geluidsoverlast van buren

Een kwart van de Nederlanders zegt ernstig geluidshinder te ondervinden van buren. Wanneer u buren heeft, zult u daar altijd wel iets van horen. Door goede geluidisolatie, maar nog belangrijker, door een goede verstandhouding met de buren, kunt u de overlast daarvan wel beperken.

De geluidsisolatie van de meeste woningen is niet voldoende om alle buurgeluiden te weren. Iedereen die aangrenzend buren heeft zal af en toe geluiden horen, zoals muziek, voetstappen, spelende kinderen, of dichtslaande deuren. Zolang die geluiden niet te hard, niet te vaak, en niet te langdurig optreden, en niet ’s avonds of ’s nachts voorkomen, heeft u daar waarschijnlijk weinig last van. Het wordt een probleem wanneer ze uw rust verstoren, of gaan hinderen bij uw bezigheden.

De mate van hinder die u ondervindt is afhankelijk van:

 • Het gedrag van de buren
 • Uw gevoeligheid
 • De geluidsisolatie van de woning

Geluidsoverlast Beperken Geluidsisolatie Muur

(Bron: wezooz.nl) 

Handige checks voor Geluidsoverlast van buren

 • Zijn de vloeren boven of onder de woning van hout?

  Houten vloeren en plafonds zijn licht van gewicht en vaak niet kierdicht. De geluidsisolatie met de buren is dan gering. Of de vloer van hout is, kunt u zien onder de vloerbedekking. U kunt het ook horen wanneer u op de vloer stampt. Als de vloer van hout is, zal het plafond dat ook zijn.

 • Zijn de wanden met buren van beton, of is er een spouw?

  Wanneer de wanden met de buren van beton zijn, of uitgevoerd als spouwmuur, dan is de geluidsisolatie heel goed. In gemetselde wanden zitten vaak geluidslekken, zoals bij ingehakte stopcontacten. Hoe de wand is opgebouwd kunt u moeilijk zien. Vraag daarom bouwtekeningen op bij de makelaar of de gemeente.

 • Hoe ervaren de buren de geluidisolatie tussen de woningen?

  De buren hebben vaak al een lange historie met de geluidisolatie tussen de woningen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. U krijgt een goed inzicht in de geluidsisolatie door navraag te doen bij de buren aan weerszijden, en boven de woning. Als extra test kunt u de buren vragen de televisie aan te zetten, waarbij u in de woning gaat luisteren.

 • Grenst de woonkamer aan die van de buren (is de plattegrond gespiegeld)?

  Als de woonkamers aan elkaar grenzen heeft u minder kans op overlast door het lopen op de trap, en het doortrekken van het toilet. U kunt aan de voorgevel zien of de woningen gespiegeld zijn. Wanneer de beiden entrees naast elkaar liggen, is de plattegrond gespiegeld.

Verbeteropties voor Geluidsoverlast van buren

Tips

 • Bij geluid bepaalt de 'zwakste schakel' hoe gehorig de woning is.
 • Start bij het verbeteren van de geluidsisolatie met het grootste geluidslek.
 • Wanneer de geluidsisolatie slecht is, is verbeteren goed mogelijk. Is de geluidsisolatie al redelijk goed, dan is verbeteren een stuk moeilijker.

Wering van buurgeluiden

Muziek, televisie, lopen, deuren, huisdieren, en huishoudelijke apparaten kunnen allemaal bronnen van geluidsoverlast zijn. Hieronder vindt u de kwaliteitsaanduiding voor de isolerende werking tussen woningen van luchtgeluid. De mate van isolatie is goed waar te nemen wanneer het een woning betreft in een rustige woonbuurt, tijdens de rustige avondperiode, en wanneer de buren thuis zijn. Wanneer u met een makelaar een woning bezoekt, zal vaak niet aan die condities worden voldaan. Een indicatie van de geluidsisolatie tussen woningen, is in principe ook af te lezen van de bouwtekeningen. Dunne, lichte muren hebben een slechte geluidsisolatie. Zware, of goed uitgevoerde ankerloze spouwmuren, hebben een goede geluidsisolatie.

Niveaus van geluidwering

De geluidsisolatie tussen buren wordt weergegeven in klassen, variërend van zeer slecht tot zeer goed. Of een geluid dan nog hoorbaar is, is onder andere afhankelijk van het soort geluid. In de onderstaande tabel kunt u per soort geluid en kwaliteitsklasse aflezen in hoeverre een geluid nog hoorbaar is.

Beoordeling:

Zeer slecht

Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Vlgs NEN

slecht

klasse V

onvoldoende

klasse IV

voldoende

klasse III

goed

klasse II

uitstekend

klasse I

 

Ilu < -5

-5 ≤ Ilu < 0

0 ≤Ilu < +5

5 ≤ Ilu < +10

Ilu ≥ + 10

Normale spraak

goed verstaanbaar

soms verstaanbaar

soms hoorbaar

niet hoorbaar

niet hoorbaar

Normaal spelende radio/tv

zeer goed hoorbaar

goed hoorbaar

soms hoorbaar

niet hoorbaar

niet hoorbaar

Luide spraak; luide radio/tv

letterlijk verstaanbaar

zeer goed hoor- /verstaanbaar

goed hoor- /verstaanbaar

hoorbaar

niet hoorbaar

Musiceren; feestjes

overal zeer goed hoorbaar

overal goed hoorbaar

zeer goed hoorbaar

goed hoorbaar

hoorbaar

(Bron: NSG)

Bouwkundige kenmerken van een woning geven al een indicatie van de mate van geluidsisolatie. Een garantie is het niet, want door bouwfouten kan de geluidsisolatie sterk afnemen. Onderscheid wordt gemaakt tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen.

Klasseindeling en woningkenmerken Eengezinswoningen

Klasse V

Zeer slecht

 • Oude woningen met halfsteens muren.
 • Woningen met steens muren zonder pleisterlaag
 • Woningen met lichte steen (poriso, gasbeton, gipsblokken)

 

 • Gebouwd voor 1965 met gemetselde muren van baksteen,   kalkzandsteen of B2-blokken
 • Gebouwd tussen 1966 en 1975 met gemetselde kalkzandsteen   of B2-blokken of gelijmde kalkzandsteenblokken
 • Gebouwd tussen 1976 en 1982 met gemetselde of gelijmde   kalkzandsteenblokken (dikte 21,5 cm)

Klasse III

Matig

 • Kalkzandsteenblokken met een dikte van 26,5 of 30 cm
 • Geankerde spouwmuur van baksteen of kalkzandsteen en   doorlopende houten of betonnen vloeren
 • Ankerloze spouwmuur van kalkzandsteen zonder verdiepte   fundering
 • Stapelbouw, gietbouw of zware elementenbouw met muren van   20 tot 25 cm.
 • Houtskeletbouw met dubbele vrijstaande woningscheidende   wanden van plaatmateriaal en spouwvulling

Klasse II

Goed

 • Zware betonnen muren dikker dan 25 cm en relatief zware   betonvloeren
 • Ankerloze spouwmuren van kalkzandsteen, baksteen of beton   met verdiepte funderingsbalk (meer dan 50 cm onder begane grond vloerniveau

Klasse I

Zeer goed

Niet van toepassing

 

Klasseindeling en woningkenmerken Meergezinswoningen

Klasse V

Zeer slecht

 • Boven elkaar gelegen woningen, gebouwd voor 1965 met   steens muren en houten verdiepingsvloeren

Klasse IV

Slecht

 • Naast elkaar gelegen woningen, gebouwd voor 1965 met   steens muren en houten verdiepingsvloeren

Klasse III

Matig

 • Naast elkaar gelegen woningen, gebouwd met 1 ½ steens   muren
 • Woningen gebouwd na 1065 in diverse bouwsystemen met   betonnen verdiepingsvloeren

(Bron: NSG)

Meer informatie over Geluidshinder Buren, zie brochures van NSG