Aanbrengen vrijdragend plafond

Vrijdragend Plafond 1   Vrijdragend Plafond 2

De geluidwering van een houten dragende vloer is gering. De geluidwering is alleen te verbeteren met ingrijpende maatregelen. Luchtgeluid (praten en muziek) kan verminderd worden met een extra vrijdragend plafond. Dit is een plafond dat los is van de bovenliggende vloer. Het plafond is opgebouwd uit rachels, minimaal 50 mm glas- of steenwol en dubbele gipsplaten (12,5 mm dikte), en hangt ongeveer 10 cm onder het bestaande plafond. Voor het weren van contactgeluid (lopen) is de maatregel minder effectief.

Kostenindicatie

  • 3Eurokostenicoon
  • Het betreft een ingrijpende maatregel over vaak een groot oppervlak

Aandachtspunten

  • De huidige plafondhoogte moet dusdanig, dat een verlaging met 10 cm niet tot problemen leidt
  • Het vrijdragende plafond helpt vooral tegen luchtgeluid; contactgeluid van boven kan beperkt worden met een een zwevende dekvloer in de woning van de bovenburen
  • Het aanbrengen van een vrijdragend plafond is aantrekkelijk als u het bestaande plafond toch gaat vernieuwen