Geluidsoverlast binnen van buitengeluiden

Binnen kunt u veel hinder ondervinden van buitengeluiden. Dit zeker wanneer de ramen openstaan. Als de gevels of het dak onvoldoende geluidwerend zijn, kunt u zelfs met gesloten ramen last van buitenlawaai hebben. Naar mate het geluidsniveau buiten hoger is, dient de geluidswering van de woning beter te zijn. Gelukkig kunt u de geluidswering van uw woning wel verbeteren.

Geluidhinder

Handige checks voor Geluidsoverlast binnen van buitengeluiden

  • Hoort u nog het geluid van buiten als de ramen en deuren dicht zijn?

    Wanneer de gevels, het dak, en de ventilatievoorzieningen goed geluidwerend zijn, zult u weinig hinder ondervinden van geluid van buiten. Hoe beter de geluidsisolatie, hoe minder u van buiten hoort. De geluidsisolatie van een woning kan berekend worden. Ook kunt u het toetsen door de woning te bezoeken tijdens een drukke spits, tijdens een speelkwartier (indien een school dichtbij is), of wanneer een vliegtuig overkomt.

  • Kunt u de woning ventileren zonder dat geluid van buiten binnen dringt?

    Wanneer ventileren leidt tot geluidsoverlast van buiten, zult u geneigd zijn de ventilatievoorzieningen dicht te houden. In die situatie wordt de binnenlucht onvoldoende ververst. U kunt op overlast checken door de woning te bezoeken tijdens de spits, of het speelkwartier en daarbij te luisteren met geopende ventilatieroosters.

Verbeteropties voor Geluidsoverlast binnen van buitengeluiden

Tips

  • Hoe beter het geluid van buiten wordt geweerd, des te meer hoort u het geluid van de buren.

Geluidswering gevel en dak

De isolerende werking wordt uitgedrukt in dB (decibellen). Voor nieuwbouw geldt dat de geluidwering van gevels en daken zo groot moet zijn, dat binnen het geluidsniveau door verkeersgeluid niet meer is dan 33 dB, en door industriegeluid niet meer dan 35 dB. De geluidswering mag echter niet lager zijn dan 20 dB. Voor bestaande woningen gelden de eisen, zoals die van kracht waren ten tijde van de aanvraag van de bouwvergunning. Voor 1962 waren er nog geen wettelijke regels voor geluidsisolatie. De geluidswering is bij woningen uit die tijd vaak relatief slecht. Geluidsisolatie wordt bereikt met luchtdichte-, zware-, of buigslappe constructies.

(karakteristieke) Geluidwering

Klasse indeling conform NEN   1070

Heel goed

Klasse I

Goed

Klasse II

Matig

Klasse III

Onvoldoende

Klasse IV

Slecht

Klasse V

 

In woningen vormen vooral de ramen, de ventilatietoevoer, en de kieren de belangrijkste geluidslekken. Dubbelglas en kierdichting vormen dan ook een belangrijke voorwaarde voor een goede geluidsisolatie. Is het geluidsniveau buiten hoog, en wilt u via een geluidbelaste gevel ventileren, dan zijn ook geluiddempende ventilatieroosters (suskasten) nodig. In het algemeen geldt dat het gewicht van de constructie bijdraagt aan een goede geluidsisolatie. Gemetselde gevels scoren daarom goed.

Gelukkig kunt u de geluidsisolatie van uw woning voor van buiten komende geluiden nog verbeteren. Daarvoor zijn er verschillende oplossingen, zoals het isoleren van de gevel, het dak, de ramen, deuren en ventilatieopeningen. Meer informatie over geluidsisolatie buitenlawaai, zie brochures van NSG.