Plaatsen voorzetwand tegen lichte geveldelen

Voorzetwand Borstwering

(Bron: NSG)

De geluidsisolatie van lichte geveldelen, zoals panelen in puien, is beperkt. Dit is te verbeteren door aan de binnenzijde regelwerk, isolatiemateriaal en twee lagen gipsplaat te monteren.

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon2Eurokostenicoon
  • Met de isolatie wordt ook energie bespaard, waardoor kosten deels worden terugverdiend

Aandachtspunten

  • Een voorzetwand dient buigslap of zwaar te zijn, bijvoorbeeld een dubbele laag gipsplaten van 12,5 mm dikte
  • Zorg voor een dampdichte folie aan de binnenzijde, zodat er geen vocht in de constructie kan komen
  • Zorg voor een goede afdichting op de aansluitende geveldelen (zie afdichting kieren)
  • Heeft u onder een raam een radiator, dan is er vaak te weinig ruimte; een alternatief is dan een geheel nieuwe borstwering, die beter isolerend is (brede spouw, geluiddempend isolatiemateriaal en dubbele gipsplaat)