Verbeteren van de kierdichting van gevel en dak

 Kierdigchting

Het verbeteren van de kierdichting is een eenvoudige maar effectieve maatregel. Gebruik voor smalle kieren (< 5 mm) elastisch blijvende kit (siliconenkit of butyleenkit). Kieren > 5 mm, eerst vullen met samendrukbare kunststofband en daarna kitten.

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon
  • De kierdichting kunt u ook zelf uitvoeren

Aandachtspunten

  • Geluidslekken kunt u opsporen door met de hand achter het oor te luisteren waar het geluid vandaan komt
  • De lekken kunt u nog gedetailleerder opsporen door, met een slangetje aan het oor, verdachte plekken af te tasten
  • Zorg er voor dat er na de kierdichting goede ventilatievoorzieningen zijn