Toegankelijk of bezoekbaar maken van woning en woonomgeving.

 

De toegankelijkheid van uw woning voor iemand met een bewegingsbeperking (uzelf, een huisgenoot of een bezoeker), stelt eisen aan de woning, maar ook aan de woonomgeving en de daar aanwezige voorzieningen. Afhankelijk van de hulpmiddelen die de persoon gebruikt en of hij slechts op bezoek is of de bewoner, bepaalt aan welke eisen voldaan moet worden.

Niet elke woning is tot op hetzelfde niveau toegankelijk te maken. Wanneer de aanpassingen erg ingrijpend worden, moet verhuizen overwogen worden.

Gaat u uw woning opknappen, dan kunt u dat al combineren met maatregelen waarmee de toegankelijkheid verbetert.

Bedieningselementen     Keuken Bezoekbaar

Bedieningselementen                           Toegankelijkheid keuken

(Bron: www.rolstoelvakantie.eu)

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon - 3Eurokostenicoon
  • Kosten zijn afhankelijk van het type- en de grootte van de woning en de klasse van toegankelijkheid die gerealiseerd moet worden
  • Via de gemeente kan bij het Wmo-loket een bijdrage voor de ‘woningaanpassingen’ aangevraagd worden. Vraag dit tijdig aan

Aandachtspunten

  • Bewegingsbeperkingen nemen vaak in de loop van de tijd toe. Betrek dit bij het kiezen van de ambitie tot hoever u de woning toegankelijk wilt en kunt maken.