Inbraak- en sociale veiligheid

Veiligheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Daarbij is de ervaring – het zich veilig voelen – minstens even belangrijk als een objectief meetbaar 'veilig zijn'. Onderscheid wordt gemaakt in inbraakveiligheid en sociale veiligheid (mogelijkheid tot sociale controle).

PKVW Dievenklauw

Handige checks voor Inbraak- en sociale veiligheid

  • Zijn parkeerplaatsen, toegangsroutes, galerijen en achterpaden effectief verlicht?

    Sociale controle is belangrijk om u veilig te voelen en werkt als inbraakpreventie. Door goede verlichting en de mogelijkheid om gezien te worden maakt u sociale controle mogelijk. Bezoek de woning 's avonds wanneer het donker is en controleer de verlichting en de aanwezigheid van 'enge', voor anderen niet zichtbare plekken'.

  • Is zonder de voordeur te openen te zien wie er voor de deur staat?

    Om te voorkomen dat u ongenode gasten binnen laat, is het van belang om van binnenuit (ook 's avonds) te kunnen zien wie er voor de deur staat. Controleer of u vanuit de woonkamer of de hal kunt zien wie er voor de deur staat. Bevindt zich bij de voordeur een buitenlicht?

  • Voldoet al het hang- en sluitwerk aan de eisen van het Politie Keurmerk?

    Om het certificaat Beveiligde Woning te verkrijgen, moet de woning zijn voorzien van hang- en sluitwerk dat aan hoge eisen voor inbraakpreventie voldoet. Op het hang- en sluitwerk is met sterren de mate van inbraakwerendheid aangegeven. Let er ook op dat het ®-teken bij het logo van SKG ® is geplaatst.

Verbeteropties voor Inbraak- en sociale veiligheid

Inbraak- en sociale veiligheid

Voor het concreet en toetsbaar maken van veiligheid is het 'Politiekeurmerk Veilig Wonen ontwikkeld. Dit keurmerk richt zich niet alleen op de woning, maar ook op de woonomgeving en omvat dan ook eisen ten aanzien van leefbaarheid, sociale veiligheid en inbraak- en brandpreventie. Zo vereist het keurmerk vanuit de woning zicht op de buitenruimte, bijvoorbeeld door ramen in kopgevels, en aansluitpunten voor verlichting bij de voor- en achterdeuren en van binnenuit kunnen zien wie er voor de deur staat.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt breed erkend. De informatie over dit keurmerk en de bijbehorende eisen zijn goed toegankelijk (politiekeurmerk.nl/bewoners) en vaak al bekend bij makelaars, aannemers, ontwikkelaars. Daarom worden deze eisen hier niet herhaald, maar wordt verwezen naar deze informatiebronnen over het keurmerk.