Tocht en kou

Tocht en kou worden in huis als onbehagelijk ervaren. Het voelen van tocht kan veroorzaakt worden door kieren in de gevels, door de ventilatie of doordat wanden, vloer of plafond te koud zijn. Tocht is een combinatie van langs stromende lucht en te lage temperatuur. Voorkomen van tocht is dan ook gericht op verlagen van de luchtsnelheden en verhogen van de lucht- en oppervlaktetemperaturen.

Voeten 1

Handige checks voor Tocht en kou

Verbeteropties voor Tocht en kou

Tocht

Tocht wordt gevoeld wanneer te koude lucht langs de huid stroomt. Het is de combinatie van luchtsnelheid en luchttemperatuur. Is de langs stromende lucht warm, dan wordt het ook bij wat hogere snelheid niet als tocht ervaren. Is de lucht koud, dan wordt een klein beetje luchtbeweging al als tocht ervaren.

Het stromen van binnenlucht kan meerdere oorzaken hebben:

  • kieren in de gevels in combinatie met wind buiten
  • lucht dat via ventilatie-openingen binnen komt
  • koude gevels en ramen, waar binnenlucht op afkoelt en daardoor naar beneden stroom (koudeval)

In principe zijn dit oorzaken die vooral voorkomen in oudere woningen. Nieuwbouwwoningen zijn in principe kierdicht, de gevels zijn goed geisoleerd en ventilatierroosters zitten zo hoog dat je daar geen last van hebt. Voldoet een woning niet aan deze kwaliteiten, dan zijn er wel verbeteropties waarmee de tocht bestreden kan worden.

Kou

Kou in huis wordt als onbehagelijk ervaren. Het kan binnen koud zijn omdat de verwarming onvoldoende warmte geeft, maar het kan ook als te koud aanvoelen omdat bijvoorbeeld wanden, glas of de vloer koud is. Maatregelen om hier iets aan te doen komen overeen met maatregelen om de energiekosten te beperken, zoals: kierdichting, isoleren van dak, gevels en vloer, aanbrengen van dubbelglas. Daarnaast kan met een goed en goed regelbaar ventilatiesysteem bijdragen aan het voorkomen van tocht.