Verbeteren van de kierdichting van gevel en dak

 Kierdigchting

Het verbeteren van de kierdichting is een eenvoudige maar effectieve maatregel. Gebruik voor smalle kieren (< 5 mm) elastisch blijvende kit (siliconenkit of butyleenkit). Kieren > 5 mm, eerst vullen met samendrukbare kunststofband en daarna kitten.

Kostenindicatie

  • 1Eurokostenicoon
  • De kierdichting kunt u ook zelf uitvoeren

Aandachtspunten

  • Kieren kunt het best opsporen wanneer het buitenb waait. Door rook langs naden van ramen en kozijnen te blazen, ziet u waar de wind naar binnen blaast.
  • Zorg er voor dat u na het aanbrengen van kierdichting nog wel goed kunt ventileren